Sportservice


Sportservice Hantei

Wat we al doen en wat er nog kan

Komt u gerust langs of neem contact met ons op voor al uw wensen en onze mogelijkheden.

  • Sportstimulering voor scholieren onder schooltijd of in eigen vrije tijd

Al jaren lang nemen leerlingen van het voortgezet onderwijs deel aan sportlessen bij Hantei, meestal gaat het dan om taekwondo.
Het basisonderwijs volgt met groepen lessen judo. Zes weken lang krijgen de kinderen judoles in onze dojo van een van onze trainers. Na afloop krijgen ze een bewijs van deelname en er zijn altijd wel een paar kinderen die de smaak te pakken hebben gekregen en lid mogen worden van Hantei. De Nutsschool maakt al jaren gebruik van deze mogelijkheid. 

  • Judo en/of Taekwondo na schooltijd:

Na schooltijd zijn er een aantal mogelijkheden bij Hantei om te sporten.  Allereerst natuurlijk de gewone judo- en taekwondotrainingen. De informatie daarover vind je ook onder die hoofdstukken.

Hantei heeft ook nog andere mogelijkheden, zoals:  

Lessen volgen via BoesCoolFit. Je kunt hier kiezen welke sport je wilt gaan doen. Ook Hantei heeft ieder jaar weer een aanbod. Op de site van Hantei en op die van BoesCoolFit zie je ieder jaar weer wat de mogelijkheden zijn.

Les samen met je groep van de BSO. Dat kun je met elkaar regelen.  

  • Trainingsmogelijkheden binnen voor clubs met een winterstop

Met name de buitensporten leggen in de winter een aantal weken hun competitie stil en wordt er soms ook minder getraind. Een hockeyteam heeft het idee opgepakt toch door te willen trainen om enerzijds in conditie te blijven en anderzijds wat zelfbewuster uit de winterstop te komen. Gedurende een aantal weken kan een speciaal voor het team samengesteld programma worden uitgevoerd. een combinatie van judo+ taekwondo en weerbaarheid.  Jongens- of meisjesteams; jong en ouder; voetbal, hockey, beachvolleybal of nog een andere sport.  Iedere sporter is welkom.

Onlangs nog heeft een jeugd voetbalelftal een judoclinic gevolgd, waarbij het accent lag op het contact met de tegenstander, het in balans blijven, hoe deze te ontwijken of in zijn/haar actie af te remmen. De trainer en begeleider waren hierbij ook aanwezig waardoor tijdens de wedstrijden of trainingen hier een vervolg aan kan worden gegeven.

  • Judo voor kinderen met een beperking

Wanneer het kan, trainen de kinderen in de reguliere lessen judo of taekwondo mee. Momenteel is er een groep kinderen die in een eigen les judotraining hebben. Er is dan de mogelijkheid veel individuele aandacht aan de kinderen te geven. Deze les is op vrijdag van 17.00-18.00 uur.

  • Weerbaarheidtraining

Weerbaarheidstraining kan in principe worden gegeven aan iedereen.  Meisjes, jongens,  vrouwen en mannen. Voor iedereen kan gelden dat men zich in bepaalde situaties minder veilig of onzeker voelt.  De lessen weerbaarheid worden gegeven op aanvraag. Die aanvraag kan op veel manieren tot stand komen. Een school kan een aanvraag doe. Via Impuls kan een vraag komen. Ook een ouderenbond, of zorgorganisatie legt weleens een verzoek bij ons neer. De buurtbeweegcoaches die in Oldenzaal actief zijn kunnen bemiddelen en mogelijkheden onderzoeken.

De lessen worden altijd op maat gegeven en de duur is meestal 6 tot 10 lessen.

  • Vergaderfaciliteiten

Een aparte vergaderruimte biedt u de mogelijkheid uw bespreking op een rustige manier te voeren. Maak uw wensen kenbaar en wij proberen die samen met u te realiseren.

  • Uw eigen sportieve wens realiseren

Dé mogelijkheid om met uw vriendenclub iets te organiseren.

 

Gediplomeerde trainers kunnen uw activiteiten begeleiden
Contact: Ineke Eissink sportservice@hantei.nl tel. 0541-510940


   
Sportstimulering: Boescoolfit taekwondo tijdens een straatspeeldag

 

 
 Schooljudo