Vertrouwens Contact Personen


Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is iemand die binnen een organisatie of vereniging is aangesteld om een veilige en vertrouwelijke omgeving te bieden voor mensen die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, intimidatie of seksueel misbruik. De rol van een vertrouwenscontactpersoon kan verschillen afhankelijk van de specifieke organisatie, maar over het algemeen heeft een VCP de volgende taken en verantwoordelijkheden:

1. Vertrouwelijk luisteren: Een VCP is er om naar de verhalen en ervaringen van mensen te luisteren die te maken hebben met ongewenst gedrag. Ze bieden een veilige ruimte waar mensen vrijuit kunnen praten over hun zorgen en ervaringen.

2. Ondersteuning bieden: Een VCP kan emotionele en praktische ondersteuning bieden aan degenen die hulp zoeken. Ze kunnen informatie verstrekken over mogelijke vervolgstappen en doorverwijzen naar andere relevante instanties indien nodig.

3. Adviseren: Een VCP kan advies geven aan de persoon die hulp zoekt over hoe ze met de situatie kunnen omgaan. Ze kunnen informatie verstrekken over beschikbare opties, zoals het indienen van een klacht of het inschakelen van andere hulpbronnen.

4. Vertrouwelijkheid waarborgen: Een belangrijk aspect van de rol van een VCP is het waarborgen van vertrouwelijkheid. Ze moeten zorgvuldig omgaan met de informatie die ze ontvangen en alleen delen met de betrokken personen of instanties als daarvoor toestemming is gegeven of als er sprake is van een wettelijke verplichting.

5. Preventie en bewustwording: Een VCP kan ook een rol spelen in het creëren van bewustzijn en het bevorderen van een veilige omgeving binnen de organisatie. Ze kunnen preventieve maatregelen voorstellen, zoals het organiseren van trainingen of workshops over ongewenst gedrag.

Het doel van een vertrouwenscontactpersoon is om mensen een vertrouwelijke en laagdrempelige mogelijkheid te bieden om hun zorgen te uiten en ondersteuning te ontvangen. Ze fungeren als een aanspreekpunt voor slachtoffers of getuigen van ongewenst gedrag en dragen bij aan het bevorderen van een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen binnen de organisatie.

Bij Budovereniging Hantei hebben we twee vertrouwenscontactpersonen.

  • Anita Heidemann
  • Nickol De Kwaadsteniet

Deze dames kunnen bereikt worden via het email adres