Lekker in je vel


Project:

Zit ik lekker in mijn vel?

Op een leuke manier werken aan weerbaarheid

              en zo je mentale en verbale vaardigheden vergroten.


Voor kinderen in het basisonderwijs

o.l.v. Carlos Platier Luna

2022-2023

Start van het project

Krantenartikel Lessen bij de Windroos

Een aantal foto’s tijdens de lessen

Allemaal een oorkonde

Samen met Carlos op de foto

Informatie tijdens het Sportcafé

Nieuwsberichten:

Vierde periode afgesloten