Privacyverklaring


Intro

Dit document geeft inzicht hoe Hantei omgaat met jouw persoonsgegevens. Hantei respecteert de privacy van zijn leden en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden verwerkt in overeenstemming met de regels zoals bepaald in de AVG wet . Zie http://autoriteitpersoonsgegevens.nl voor meer informatie

Identiteit

Wij zijn:

Budovereniging Hantei
Molenstraat 41
7573 BK Oldenzaal
0541-362733
info@hantei.nl

Doeleinden en rechtsgrond

Als je lid wordt van onze vereniging dan maak je gebruik van onze diensten. 

 • je krijgt les van een trainer voor de door jou gekozen sport, hier wordt gebruik gemaakt van een presentielijst 
 • je doet mee aan wedstrijden en andere evenementen
 • we communiceren met je via email over nieuws, evenementen of andere zaken
 • via onze website www.hantei.nl kun je inloggen en je persoonlijke informatie inzien en/of wijzigen


Om deze diensten uit te kunnen voeren hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. Hieronder zie je welke gegevens we nodig hebben en waar we dat voor gebruiken. We baseren het recht van verwerking van deze gegevens op het feit dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de lidmaatschap overeenkomst.

  Als je meedoet aan een wedstrijd of evenement kun je je inschrijven op onze website. Om je in de juiste categorie te plaatsen hebben we naast je naw gegevens ook je geboortedatum, geslacht, gewicht, je gradatie (band) en je jbn of tbn nummer nodig. Via email houden we je dan op de hoogte. Als er een wedstrijd of nieuw evenement is dan laten we je dat via email weten. In de mail spreken we je dan netjes met je naam aan. Soms is het nodig in contact te leggen. Dit kan via email maar als de email er niet is dan via telefoon en als dat er niet is gewoon via de post Je bent lid van onze vereniging waarvoor je contributie betaalt. Deze contributie wordt via automatische incasso geind. Daarom hebben we je bank gegevens nodig.
achternaam wedstrijden nieuwbrieven contact  
voorletters wedstrijden nieuwbrieven contact  
roepnaam wedstrijden nieuwbrieven    
adres     contact  
postcode     contact  
woonplaats     contact  
telefoon     contact  
geboortedatum wedstrijden      
email adres wedstrijden nieuwbrieven contact  
geslacht wedstrijden      
jbn of tbn nummer als van toepassing wedstrijden      
iban rekening nummer       incasso
ten name van       incasso
ten name van adres       incasso
ten name van woonplaats       incasso
gewicht wedstrijden      
band wedstrijden      
lidnummer Dit wordt toegekend als je lid wordt      

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Behalve in onderstaande gevallen worden jouw persoonsgegevens nooit gedeeld of verkocht aan externe partijen.

e-boekhouden

We gebruiken e-boekhouden.nl voor onze boekhouding. Dit systeem wordt ook gebruikt om de automatische incasso te doen en de evt vervolgacties. We delen jouw persoonsgegevens dus met e-boekhouden.nl zodat ze dit kunnen uitvoeren.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens blijven bewaard zolang je lid bent. Als je het lidmaatschap opzegt worden je persoonsgegevens na twee jaar verwijderd.

Jouw rechten

Inzage/Correctie

Je kunt met de door Hantei verstrekte inloggegevens op onze website inloggen. Hier kun je al je gegevens inzien en wijzigen. 

Als je dat wil kun je ook contact op te nemen met Hantei via ledenadministratie@hantei.nl. Deze zal je dan binnen vier weken een overzicht sturen van jouw persoonsgegevens die verwerkt worden en een omschrijving van het doel van deze verwerking. 

Ook kun je via deze weg wijzigingen doorgeven.

Verwijdering

Als je wil dat al jouw persoonsgegevens verwijderd worden dan is dat natuurlijk mogelijk. Het betekent echter wel dat we onze diensten niet meer kunnen uitvoeren en bv ook geen automatische incasso meer kunnen doen. Dit zou dan betekenen dat je effectief het lidmaatschap opzegt. Weet je het zeker?

Intrekken toestemming

Als je niet langer wil dat Hantei jouw persoonsgegevens verwerkt dan kun je dit natuurlijk aangeven. Het betekent echter wel dat we onze diensten niet meer kunnen uitvoeren en bv ook geen automatische incasso meer kunnen doen. Dit zou dan betekenen dat je effectief het lidmaatschap opzegt. Weet je het zeker?

Klachten

Als je dat wil kun je altijd een klacht indienen bij de privacytoezichthouder. Voor meer informatie zie hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Besluitvorming / Profilering

Hantei maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, we gebruiken je persoonsgegevens alleen maar om onze diensten te kunnen uitvoeren

Cookies

Hantei maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.

Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat je de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van de browser verwijderd.

Website Statistieken

Wij gebruiken het statistiekenprogramma Awstats om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden en hoe bezoekers op onze website zijn gekomen.

Hiertoe verzamelen wij een aantal gegevens van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor awstats. Na 5 dagen worden de logfiles verwijderd. 

Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:

 • IP-adres;
 • user agents (browsers, operating system);
 • gebruikte links binnen de website;
 • gebruikte links om op onze website te komen.

Content van derde partijen

Deze website bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Hantei neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:
 
 • Persoonsgegevens kunnen pas bekeken worden als je inlogt met een usernaam/wachtwoord combinatie
 • Het wachtwoord wordt gehashed opgeslagen, dat betekent dat het echte wachtwoord niet bekend is en ook niet achterhaald kan worden
 • De machines waarom de website draait worden periodiek gepatched met de laatste versies van software waarmee evt kwetsbaarheden worden gedicht
 • Er worden periodie backups gemaakt van de website zodat in geval van calamiteiten snel een vorige versie terug gezet kan worden
 • De website van Hantei maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen