Een maatschappelijk betrokken club


Sportservice Hantei werkt veel samen met andere organisaties in Oldenzaal en probeert op deze wijze een bijdrage te leveren aan het welzijn, in de vorm van “meer bewegen” van Oldenzalers. Inwoners van alle leeftijden worden daarbij betrokken.

Van jong tot oud heeft zijn/haar weg al naar Hantei gevonden.

Bent u de volgende??

Hieronder vertellen we er meer over.

1. Judolessen voor kinderen van de BSO

In samenwerking met BSO de Kangoeroe, hebben kinderen judolessen gevolgd. In hun programma was een nieuwe uitdaging welkom. Judo was daar een mooie mogelijkheid voor. Samen met de kinderen/ouders en de BSO is een 6 wekelijkse training voor deze groep verzorgd. Met veel plezier heeft iedereen hier aan meegewerkt.

2. Schooljudo voor kinderen van het basisonderwijs

Een groot landelijk project waar 5 basisscholen aan hebben meegedaan. Gestart werd op school met judolessen, Een mat en judopakken werden geregeld, trainers kwamen op school tijdens de gymlessen. Na zes weken konden kinderen de keuze maken om ook een aantal lessen in de dojo te volgen. Als afsluiting van het project werd in de dojo voor alle kinderen een clinic verzorgd door een landelijk judotopper. Groot feest op de mat!! Een fantastische manier om met judo in aanraking te komen en afwisseling te hebben in de sportlessen op school. De Nutsschool heeft dit onderdeel al jaren op haar rooster staan. Kinderen van groepen 5 en 6 komen als klas naar de dojo om de eerste begindelen van het judo te leren. Lekker te bewegen en plezier te hebben.

3. Special Heroes programma’s

 

Een programma speciaal bedoeld voor kinderen van het speciaal onderwijs. Voor hen kan een aanbod op maat worden gemaakt. Voor o.a. De Windroos en het Pentacollege heeft Hantei in overleg met de leerkrachten lessen gegeven in weerbaarheid, judo, rots en water en taekwondo. In de dojo werd met veel plezier gewerkt aan het vergroten van zelfvertrouwen, het omgaan met elkaar en respect.

4. Weerbaarheid voor meiden en jongens; workshops en cursussen

Steviger in je schoenen staan, leren hoe je je zo kunt opstellen dat je meer zelfvertrouwen uitstraalt. Hoe je in minder prettige situaties ook duidelijk kunnen maken dat je je niet oké voelt, op een manier dat de situatie verandert en je weer plezierig kunnen voelen. En als het echt niet anders kan, je zich ook f ysiek kunnen verdedigen. Onder leiding van de trainer van Hantei hebben de meiden en jongens veel situaties beter leren inschatten, is er naar ze geluisterd en werd er aan de hand van praktijkvoorbeelden geoefend. Met enthousiasme werd er meegedaan. Tijdens de laatste les werd er een plankje doorgeslagen en kreeg iedereen een oorkonde.

5. Sportstimuleringslessen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs (taekwondo en/of weerbaarheid)

Het voortgezet onderwijs in Oldenzaal maar ook uit Denekamp en Losser kent Hantei. Vast onderdeel in het sportstimuleringsprogramma zijn de lessen taekwondo en weerbaarheid. Trainers van Hantei verzorgen deze lessen. De dojo van Hantei wordt ook tijdens gymlessen gebruikt door leerkrachten van school met hun eigen specifieke programma’s

6. BoesCoolFitprogramma

Een bekend programma voor basisschool-leerlingen. Al jaren heeft Hantei daar ook een aanbod voor. Elders op de website en wordt het jaarlijkse aanbod begin januari bekendgemaakt. Ook heeft BoesCoolFit een eigen website met het totale aanbod.

7. Valpreventie voor senioren

Zoals we vaak horen: “voorkomen is beter dan genezen”. Valpreventie voor senioren is in opkomst. In de cursus wordt aandacht besteed aan evenwicht, middels diverse soorten oefeningen, maar ook aan concentratie, je bewust zijn op welke manier je loopt, iets pakt of andere alledaagse werkzaamheden uitvoert. Ervaar het verschil iets te doen bij voldoende licht of in het donker. Ook wordt praktijk gericht geoefend met vallen, en weer opstaan. Waar moet je op letten als je zou vallen. Hoe kun je jezelf beschermen zodat je zo min mogelijk letsel oploopt. Het oefenen in weer opstaan was even belangrijk. In samenwerking met fysiotherapie Nusmeier “De Thij”, de buurtbeweegcoach voor senioren Helma Wiefferink heeft Hantei de cursussen uitgevoerd. Mede mogelijk gemaakt door een gemeentelijke subsidie.

8. Weerbaarheid voor senioren

“Leren hoe je je kunt verweren”  Ouderen willen zich veilig voelen als ze een wandeling maken, gaan pinnen of de voordeur open doen. In de cursus van 7 lessen leert u hoe u in vervelende situaties kunt handelen. Oefenen met situaties zodat u zich weer veiliger en sterker kunt voelen. We leren hoe u “nee” kunt zeggen als u iets niet wilt, of als u iets wordt opgedrongen. We praten in de groep, geven elkaar tips. Zowel het mentale als het fysieke element komt ter sprake. Wat zijn je hulpjes die je altijd bij de hand hebt. Ontdekken van je eigen mogelijkheden, (vaak veel meer dan je zelf denkt). Net als bij jongeren, meer zelfvertrouwen uitstralen. Samen met St. Impuls en de buurtbeweegcoach voor senioren, streeft Hantei  ernaar in iedere wijk in Oldenzaal een aanbod te realiseren.

 

9. Clinics voor bedrijven

Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen cultuur in het omgaan met elkaar. Behalve het werk is er vaak ook aandacht voor de cultuur in het bedrijf. Elkaar op een andere manier leren kennen, voor de vakantie een gezellige afsluiting, samen iets ondernemen, aan teambuilding doen. Mogelijkheden te over. Ook bij Hantei kunt u terecht. Een invulling op maat, elkaars kracht en zwakheid leren kennen, respectvol met elkaar omgaan. Een sportieve ontmoeting vol uitdagingen. Gecombineerd met een lunch of een drankje na afloop. Overtuig u en ga de uitdaging aan. 

 

Heeft al deze informatie u geïnspireerd, neem contact met ons op, wij helpen u verder.

E. sportservice@hantei.nl

T. 0541-510940

M. 061298453

Ineke Eissink