Wat is weerbaarheid en waarom zelfverdediging?


Weerbaarheidstraining kan in principe worden gegeven aan iedereen.  Meisjes, jongens,  vrouwen en mannen. Voor iedereen kan gelden dat men zich in bepaalde situaties minder veilig of onzeker voelt.  
  • Een belangrijke voorwaarde voor weerbaarheid is een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
  • Als je zelfvertrouwen groeit dan zijn dat bouwstenen voor een weerbare houding.

In de lessen komt dit aan de orde door middel van fysieke-, verbale- en mentale vaardigheden. Hierdoor kun je beter voor jezelf opkomen. In de trainingen werken we aan een positief zelfbeeld, eigenwaarde en zelfrespect.

Mentale/verbale vaardigheden:

Tijdens de training ga je aan houding, stemgebruik en lichaamstaal werken.

Dit zijn allemaal kenmerken die belangrijk en bepalend zijn om je veiligheid te vergroten.

In heel wat situaties in het dagelijks leven zal een assertieve reactie voldoende zijn om grenzen af te bakenen.

Wanneer je een duidelijke verbale boodschap geeft die goed ondersteund wordt door de taal van je lichaam, dan zal de ander daar in heel wat gevallen rekening mee houden.

Soms loopt het echter niet zo. Om allerlei redenen respecteert de ander jouw mening, gevoelens, normen en waarden niet.

Iemand luistert niet, vindt het eigen belang meer waard dan het jouwe, gaat over grenzen, wordt agressief of gewelddadig. Als dat gebeurt, dan is het nodig om jezelf te beschermen. In sommige gevallen is het noodzakelijk de aanvaller middels een fysieke techniek uit te schakelen.


Fysieke vaardigheden:

Tijdens de training leer je (eenvoudige) effectieve zelfverdedigingtechnieken door middel van lichaamswapens.

Lichaamswapens heb je altijd bij je, die kan niemand je afnemen. Natuurlijk komen ook bevrijd

ingsoefeningen en afweeroefeningen aan bod. Je zult ondervinden dat de technieken je kracht geven. Jouw uitstraling staat hiermee in verband, dit bemerk je onder de lessen. Het geeft je zelfvertrouwen.

De trainingen hebben een sportief karakter, maar je hoeft niet aan sport te hebben gedaan om aan de trainingen mee te kunnen doen.

We oefenen in de weerbaarheid vooral met situaties waar het gaat om ongelijkwaardigheid en machtsmisbruik.

Te denken is dan aan bijvoorbeeld seksuele intimidatie, onveiligheid op straat, racisme, huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling, pesten en ander grensoverschrijdend gedrag.

Eigen kunnen geeft kracht. Als ik me in een bedreigende situatie begeef, weet ik hoe ik moet handelen, geeft je een goed zelfverzekerd gevoel. Dit werkt tot een weerbare houding.