Kata's


Kata is een van de meest gebruikte trainingsvormen bij de verschillende budo-diciplines. Een kata is een oefengevecht waarbij alle bewegingen zijn vastgelegd. Jigoro Kano omschreef de bedoeling van kata als volgt:

"De kata's vormen het element van schoonheid in het judo.
In de vormen van de kata's belichaamt de geest van het judo zich, zonder welke
het niet mogelijk is zich bewust te worden van het doel dat men nastreeft.

Hoewel vele judoka dit onderschatten zijn de kata’s als studieobject van groot belang, omdat alle technieken op de juiste wijze moeten worden uitgevoerd. De kata geven de judoka de mogelijkheid zich te verdiepen in de juiste uitvoering.

Voor de examens t/m 3e dan zijn de volgende kata's van belang:

 • Nage No Kata (werp technieken)
 • Katame No Kata (controle technieken op de grond)
 • Go No Sen No Kata (basis overname technieken)
1e dan 2e dan 3e dan
De kandidaat moet één kata demonstreren en maakt een keuze uit:
 • Nage No Kata (1e 3 series)
 • Katame No Kata
 • Go No Sen No Kata
Vrijstelling:
Bij 100 punten vrijstelling van kata
De kandidaat moet twee kata's demonstreren en maakt een keuze uit:
 • Nage No Kata
 • Katame No Kata
 • Go No Sen No Kata
Vrijstelling: Bij 100 punten vrijstelling van een kata naar keuze
De kandidaat demonstreert drie kata's:

 • Nage No Kata
 • Katame No Kata
 • Go No Sen No Kata
Vrijstelling: Bij 100 punten vrijstelling van Katame No Kata of Go No Sen No Kata

Van het "Nage No Kata" en het "Katame No Kata" bestaan er twee stijlen, n.l. de Kodokan stijl en de Busen stijl. Welke stijl je wilt trainen hangt mede af van welke stijl jouw trainer aanhangt.
Er is maar een stijl "Go No Sen No Kata". Dit kata is beschreven in het boek "Busen Judo Kata" van Chris de Korte en Edgar Kruyning. Het is echter geen Busen stijl kata!

Er bestaan nog meer kata's:

Kime No Kata Het zelfverdedigings kata. Technische beslisvormen (met worpen, klemmen, slagen, stoten en trappen)
Ju No Kata De vormen van souplesse
Kodokan goshin jutsu Verdedigingsvormen
Itsutsu No Kata De vijf vormen
Koshiki No Kata De klassieke vormen
Seiryoku Zenyo Kokumin Taiiku De vormen van maximale efficiency en nationale lichamelijke opvoeding