Hoofdscheidsrechter


 

 

Haijme

Matte

Sore-Made

Omschrijving:
Begin of hervatten van de wedstrijd(geen teken).

Omschrijving:
Tijdelijke stop van de wedstrijd, waarbij de deelnemers elkaar loslaten 

Omschrijving:
Wedstrijd afgelopen 
(geen teken).

 

 

 

Niet 
beschikbaar 

 

Waza-Ari

Waza-ari Awaseta Ippon 

 

Omschrijving:
Groot voordeel in de wedstrijd
(7 punten).

Omschrijving:
Twee waza-ari’s maken tezamen ippon. De scheidsrechter geeft na elkaar de tekens behorende bij waza-ari en ippon. De wedstrijd is daarmee afgelopen.

 

 

 

 

Ippon

Osaekomi

Toketa

Omschrijving:
Vol punt (10 punten). De wedstrijd is hiermee afgelopen.
 

Omschrijving:
Houdgreep

Omschrijving:
Houdgreep verbroken

 

 

 

Sono-Mama

Yoshi

Shido 1

Omschrijving:
Tijdelijke stop van de wedstrijd, waarbij de deelnemers hun positie niet veranderen.

 

Omschrijving:
Hervatten van de wedstrijd na Sono-Mama.

Omschrijving:
Straf voor een overtreding,
1e Waarschuwing.

 

 

 

Shido 2

 

Hansoku-Make


Omschrijving:

Straf voor een overtreding, 
2e Waarschuwing.

 Omschrijving:

Straf voor 3e shido of straf voor een zeer ernstige overtreding. De andere deelnemer wordt als winnaar aangewezen.

 

  

 

 

  Omschrijving:
Om aan te geven dat een techniek als ongeldig wordt beschouwd, heft de scheidsrechter één hand boven zijn hoofd en zwaait daarmee twee of drie keer van rechts naar links.

Omschrijving:
Om aan te geven dat naar zijn mening één of beide deelnemers zich schuldig maken aan “te weinig aanvallen”, geeft de scheidsrechter met zijn handen voor de borst een rolletje en wijst met de wijsvinger de judoka(‘s) aan.

  

Omschrijving:
Om een verkeerd toegekende waardering te herroepen, herhaalt de scheidsrechter het abusievelijk gemaakte teken met één hand, terwijl hij de andere hand boven het hoofd heft en daarmee twee of drie keer van rechts naar links zwaait. Vervolgens geeft hij de juiste waardering aan.


 

 

 

 


 

 

Omschrijving:
kleding in orde maken

 

 

 

 


 

 

© W. Spijker