Lidmaatschap


Besluit contributie tijdens bijzondere Algemene Ledenvergadering Hantei, d.d. 27 oktober 2017.  

Lidmaatschap van Budovereniging Hantei Oldenzaal:

  1. De contributie wordt standaard voor alle Hantei-leden per maand, vooraf, automatisch geïncasseerd. Ingangsdatum 01.01.2018.
  2. Na aanmelding als nieuw lid, gaat de contributie de eerst volgende maand in.
  3. Opzegging dient één maand, vooraf, per e-mail, te geschieden bij Judo en Taekwondo.
  4. Restitutie van contributiegelden is niet mogelijk.
  5. Contante betalingen van contributiegelden is niet mogelijk.
  6. Zelf overmaken van contributiegelden is niet mogelijk.
  7. Opschorten van contributiegelden is niet mogelijk.


Vanaf 2021-01-01

Senior leden € 25.00
Jeugdleden tot 18 jaar € 20.00
2e jeugdlid € 17.00
3e jeugdlid en volgend € 14.00
Tweede sport - Jeugdleden tot 18 jaar € 10.00
Tweede sport - Senior leden € 12.50
Derde en volgende sport - Jeugdleden tot 18 jaar € 7.50
Derde en volgende sport - Senior leden € 7.50

Aanmelden en opzeggen van het lidmaatschap maar ook het stellen van vragen kan geschieden per e-mail via:

 Hans Pikkemaat ledenadministratie@hantei.nl

N.B. Lidmaatschap van de Judo Bond Nederland of Taekwondo Bond Nederland dient men zelf schriftelijk op te zeggen voor 15 november van het lopende jaar.

Alle leden moeten in principe lid zijn van de JBN of de TBN. Dit geldt vooral bij externe toernooien. Ook voor het halen van een hogere band of slip is dit noodzakelijk.

Zodra men een paspoort heeft ontvangen, lidnummer JBN of TBN aan de afdeling doorgeven


Lidmaatschapsvoorwaarden Judo Bond Nederland.

Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen. De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

 

Lidmaatschapsvoorwaarden Taekwondo Bond Nederland.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Het lidmaatschap kan alleen online worden beëindigd en als de contributie is voldaan. Het lidmaatschap dient 6 weken voor einde contributiejaar te worden gedaan. Indien geen opzegging voordien is ontvangen, wordt het lidmaatschap telkens met 1 jaar verlengd.

 

Inschrijfformulier

Klik hier voor de online versie van het inschrijfformulier


Wat is Leergeld?

Leergeld Nederland is een vereniging van lokale Leergeld Stichtingen, die wil voorkomen dat kinderen sociaal uitgesloten worden wanneer ze opgroeien in een gezin dat het financieel heel moeilijk heeft. De steun van de lokale leergeld stichtingen geeft deze kinderen de kans om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

In Nederland zijn momenteel ruim 70 lokale Stichtingen Leergeld actief. Zij zorgen voor de daadwerkelijke hulpverlening aan de kinderen in hun gemeenten. Ze zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland, of kortweg:  Leergeld Nederland.

Leergeld steunt kinderen van 4 tot 18 jaar die in Oldenzaal wonen of in Oldenzaal op school zitten en van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben dat  lager is dan 120 % van het bijstandsniveau.

Voor uitgebreide informatie over Leergeld zie www.leergeld.nl/oldenzaal/