Derde periode judo project Carlos

13-03-2023 door hans.pikkemaat

Zit ik lekker in mijn vel?

Het project van Budovereniging Hantei i.s.m. het Basisonderwijs heeft haar derde periode afgesloten.

Dit keer hebben zes groepen van de Franciscusschool en De Leemstee deelgenomen aan dit judoproject wat uitgevoerd wordt door de trainer van Hantei, Carlos Platier Luna. Het zijn de groepen 5 en 6 van beide scholen die hebben meegedaan. Doordat we nu een prachtige judo-puzzelmat tot onze beschikking hebben waren deze lessen op school uit te voeren.

Het doel van deze lessen is de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten. Dat judo met haar kernwaarden zoals respect, samenwerking, vertrouwen en discipline daarbij belangrijke elementen zijn, staat buiten kijf. Door een combinatie van ervaren en praten leren kinderen meer over deze kernwaarden. Op heel veel plekken kunnen ze hier baat bij hebben. Als je de spelregels kent en je houd je er met z’n allen aan dan kun je je veilig voelen. 

Plezier hebben is daarnaast ook van groot belang, als iets leuk is, en je hebt lol met elkaar, dan leer je beter en heb je eerder door wat belangrijk is en waarom. Op een speelse manier worden de kernwaarden verweven in allerlei spelvormen , die aansprekende namen hebben zoals;  wolf en schaap of het lavamonsterspel en taaie tosti.

In de evaluaties kwam een positief beeld naar voren. Kinderen schreven o.a.  bij de vraag waar ben je trots op: “trots dat ik het gedaan heb” of “trots dat ik nu judo kan” of  “trots op mezelf”.  Ook de spelletjes die gespeeld werden leverden antwoorden op als: leuk, een beetje leuk of moeilijk. En hoe beantwoord je de vraag; Zit ik nu lekker in mijn vel? werd beantwoord met “ja” of “een beetje” of “weet ik niet”. De groepen gingen iedere week met plezier naar de lessen en met een blij gezicht weer naar hun eigen klaslokaal. Misschien zien we een aantal kinderen straks terug bij Hantei omdat ze de smaak te pakken hebben gekregen. Maar bovenal is hun zelfvertrouwen en weerbaarheid vergroot. 

We doen we het als Hantei voor, op De Thij staan er al weer veel kinderen klaar om ook aan dit project deel te nemen.