Vallen verleden tijd

18-09-2022 door hans.pikkemaat

Vallen: verleden tijd!


 • Acht weken 1 uur op vrijdagmorgen

 • Start: 28 oktober 2022   10.00 -11.00 uur

 • Overige data: 11-18-25 november, 2-9-23-30 december ‘22

 • Gericht op parcour- en val-training

 • Begeleiding: geriatrisch-fysiotherapeut Wouter de Jong

 • In een kleine groep met veel persoonlijke aandacht

 • Eigen bijdrage:  € 25,00 en een bijdrage via de zorgverzekeraar


In de cursus wordt aandacht besteed aan:

Basiselementen:

 • Evenwicht, d.m.v. diverse oefeningen

 • Concentratie 

 • Je bewust zijn op welke manier je loopt, iets pakt of andere alledaagse werkzaamheden uitvoert 

 • Praktijk gericht oefenen met vallen, en ook weer opstaan 

 • Het verschil om iets te doen bij voldoende licht of in het donker

 • Tips om te weten waar je op kunt letten als je zou vallen

 • Leren je jezelf zo te beschermen dat je minimaal letsel oploopt

 • Informatie van een ergotherapeut


Alles met als doel gezond en vitaal ouder worden

Vooraf opgeven is noodzakelijk bij Wouter de Jong


Meer informatie?? 

Geriatrie-fysiotherapeut, Wouter de Jong: tel. 0541-523111 of: w.dejong@fysiotherapielanendejong.nl  

Budovereniging Hantei, Ineke Eissink; tel. 0612698453 ofsportservice@hantei.nl