Geen VOUTE kerstbal op derde kerstdag 2019

27-12-2019 door hans.pikkemaat

Er wordt op 5 januari 2020 een nieuwjaarsborrel georganiseerd.

Hier zijn alle leden, trainers, commissies, vrijwilligers en andere relaties voor uitgenodigd. Zie hier voor details

Mede om deze reden zal er op 27 december 2019 geen VOUTE kerstbal worden georganiseerd.

Wat ook mee speelt is de training die de volgende dag weer plaatsvindt.

fijne feestdagen,

Het bestuur van Budo Vereniging Hantei