Evenement


NaamAlgemene Leden Vergadering 2020
Lokatie
Start Tijd12-11-2021 20:30
Eind Tijd12-11-2021 22:30
AfdelingAlgemeen
TypeAnders
  

Algemene Ledenvergadering Budovereniging Hantei


Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 12 november 2021 in de kantine van de dojang (Molenstraat 41) en zal starten om 20:30 (inloop vanaf 20.15 uur)

Dit is de concept agenda: 

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering

4. Verslagen 2020

  • Judo
  • Taekwondo
  • Sportservice
  • Ledenadministratie

5. Verslag kascommissie 

6. Verkiezing kascommissie

7. Contributiegeld

8. Bestuursverkiezing

Voordracht voor de functie van bestuurslid Judo.

Het bestuur draagt Dhr. Maarten Schopman voor.    

De Penningmeester Jos Hampsink is aftredend en herkiesbaar voor .

Het bestuur draagt  Willem van Haren voor als bestuurslid voorzitter.

Het bestuur draagt Jeroen Scholtenlinde voor als bestuurslid vice voorzitter.  

Gerrit Eissink is aftredend en herkiesbaar totdat Willem van Haren het voorzitterschap

van Gerrit Eissink gaat overnemen per medio 2022. Gerrit zal dan het bestuur verlaten.

De plaats van sportservice zal het bestuur intern oplossen.


Kandidaten voor een functie in het bestuur kunnen zich tot een half uur voor aanvang 

van de algemene ledenvergadering melden bij de secretaris (Dirkje van Hattem, secretariaat@hantei.nl, tel. ‭06 24 85 07 58‬).


9. Huldigingen 

10. Statuten

11. Rondvraag