Evenement


NaamAlgemene Leden Vergadering 2020 (UITGESTELD)
Lokatie
Start Tijd03-04-2020 20:30
Eind Tijd03-04-2020 22:30
AfdelingAlgemeen
TypeAnders
  

--------------------------------------------------------------------------------------

De algemene ledenvergadering wordt uitgesteld tot een nog te bepalen tijdstip

--------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Ledenvergadering Budovereniging Hantei


Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 3 april 2020 in de kantine van de dojang (Molenstraat 41) en zal starten om 20:30 (inloop vanaf 20.15 uur)

Dit is de concept agenda: 

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen vorige algemene ledenvergadering

4. Verslagen 2019

  • Judo
  • Taekwondo
  • Sportservice
  • Ledenadministratie
  • Financiën 

5. Verslag kascommissie 

6. Verkiezing kascommissie

7. Verbeteringen dojo/dojang

8. Contributieverhoging

9. Bestuursverkiezing

10. Huldigingen 

11. Rondvraag